Op donderdag 11 oktober 2018 hebben gemeente Montferland en AGEM een informatiebijeenkomst georganiseerd over het project Zonnige Bedrijven in Montferland. Circa 30 ondernemers en vastgoedeigenaren waren hierbij aanwezig. 

Wethouder Oscar van Leeuwen (o.a. duurzaamheid en dienstverlening) heette iedereen welkom en benadrukte nogmaals het belang van de rol van Montferlandse ondernemers in de gemeentelijke energietransitie.

‘De manier waarop we omgaan met energie moet veranderen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en ook in de toekomst een goede leefomgeving te hebben. Deze grote verandering lukt alleen als we het allemaal samen doen. De komende jaren willen we als gemeente samen met onze inwoners, ondernemers, corporaties en andere partners vol aan de slag om in 2030 energie neutraal te zijn’.

Vervolgens heeft projectleider Paul Wallerbos van AGEM een presentatie gegeven over het project Zonnige Bedrijven in de Achterhoek en hebben Trudy te Loo van TTL Group en Martin van de Vendel van Agruniek als ervaringsbedrijf hun ervaringen gedeeld met de aanwezigen.
Inmiddels hebben 25 ondernemers en vastgoedeigenaren zich aangemeld met wie AGEM het traject in Montferland gaat opstarten. Inschrijven kan uiteraard nog steeds, zie alhier.