Bel direct op 0314 - 820388

Zon op Erf

Zon op Erf is een plan om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd.
De aangemelde boerderijen die zijn gestopt of op korte termijn beëindigen zijn beoordeeld op de bedrijfsmatige haalbaarheid.

Zon op Erf, het vervolg

De pilot is inmiddels afgerond en de presentatie aan de opdrachtgever is geweest. Om vijf demonstratieprojecten te kunnen uitvoeren is er aan de provincie gevraagd om een stimuleringsfonds op te richten.

Met de uitvoering van deze vijf demonstratieprojecten wordt ervaring opgedaan met het verder optimaliseren van een zonnepark waardoor er in de toekomst voor de realisatie van grote aantallen parken voor Zon Op Erf geen of weinig aanvullende stimuleringsgelden nodig zijn.

Volgens de planning start de uitvoering van het eerste Zon-Op-Erfproject begin 2018 en zal het zonnepark medio 2018 operationeel zijn.

Klantenservice

Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.00

0314 820 388

Contact

info@agem.nu
Postbus 22
7100 AA Winterswijk