ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Postcoderoosproject starten
met AGEM

Welkom! Hier direct onder algemene informatie over de postcoderoosregeling, vanaf hier de laatste informatie.


Wil je zonne-energie opwekken, maar kan dat niet op jouw eigen dak? Dan kun je samen met anderen zonnepanelen leggen op een dak in de buurt. Dit wordt ook wel een postcoderoosproject genoemd. En het leuke is: AGEM kan initiatiefnemers volledig ontzorgen. Het enige wat een initiatiefnemer hoeft te doen is iedereen uit de buurt overtuigen om mee te profiteren van dit mooie zonnige project.

Wat is een postcoderoosproject?

In een postcoderoosproject worden zonnepanelen door meerdere mensen samen op een lokaal dak gelegd, bijvoorbeeld op een bedrijfspand, schuur of sporthal. Lokale bewoners en ondernemers kunnen deelnemen door certificaten te kopen van de coöperatie. Een certificaat komt overeen met het vermogen van één zonnepaneel. Een voorwaarde is dat de deelnemers wonen in de postcoderoos behorende bij een project (zie het voorbeeld hieronder), vandaar dus een postcoderoosproject. Een tweede voorwaarde is dat alle deelnemers een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) hebben.

Als jij een aantal certificaten koopt word je lid van de coöperatie en heb jij recht op een vrijstelling van energiebelasting voor jouw aandeel in de opgewekte energie van het collectieve zonnedak. Met een postcoderoosproject, op basis van de Regeling Verlaagd Tarief, wordt het ook voor mensen (en ondernemers) zonder een geschikt eigen dak interessant om zonnepanelen aan te schaffen. De terugverdientijd van de investering is over het algemeen gelijk aan de investering in zonnepanelen op eigen dak. De regeling wordt voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid.

Verder heeft de coöperatie inkomsten uit onder andere de verkoop van de opgewekte stroom en een maatschappelijke bijdrage van AGEM. Een deel van deze inkomsten wordt besteed aan jaarlijkse kosten, zoals administratie en onderhoud. De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie bepaalt wat er wordt gedaan met eventuele winst binnen de coöperatie.

Waarom een postcoderoosproject?

De voordelen op een rijtje:

 • Je wilt groene energie opwekken met zonnepanelen, maar jouw eigen dak is niet geschikt, óf je wilt maar een beperkte investering doen (bv. maar 1 paneel);
 • Je wilt wel de lusten, maar niet de lasten van zonnepanelen, want je wordt volledig ontzorgd;
 • Jij draagt samen een steentje bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening;
 • Jij steunt een lokaal en regionaal initiatief;
 • Je wilt graag een hoger rendement dan op jouw spaarrekening (terugverdientijd is gemiddeld 8 jaar).

Hoe start ik een postcoderoosproject?

Word jij enthousiast van een collectief zonnedak en sta jij te popelen om bij jou in de buurt te beginnen? Dan ben je bij AGEM aan het goede adres. Het belangrijkste wat je nodig hebt om een begin te maken is:

 • Minimaal één beschikbaar dak waar ten minste 200 zonnepanelen op gelegd kunnen worden, en
 • Een aantal enthousiaste lokale bewoners die samen met jou de werving van deelnemers op zich willen nemen!

Heb jij beide, of zoek je nog een dak en/of mede-initiatiefnemers? Neem dan nu contact op met AGEM via onderstaande button.

Achterhoekse postcoderoosprojecten

In de Achterhoek zijn al diverse postcoderoosprojecten samen met AGEM gerealiseerd. Deze projecten vind je op bronnen van AGEM.

Staat het lokale zonnedak bij jou uit de buurt binnenkort ook op deze pagina?

POSTCODEROOSNIEUWS

Doetinchem, 2 juli 2018

De Klimaatwet
Een meerderheid van Tweede-Kamerfracties heeft eind juni 2018 een akkoord bereikt over de concept Klimaatwet. Ook worden de uitkomsten van het Klimaatakkoord behandeld. Dit zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de collectieve opwekking van duurzame energie, waaronder de postcoderoosregeling. Hier berichten wij over de stand van zaken.

Landelijk Klimaatakkoord
Ondertussen gaan de onderhandelingen over de te nemen maatregelen voor het bereiken van de klimaatdoelen in het zogenaamde “Klimaatakkoord” door. Volgens planning wordt in de eerste helft van juli het concept onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen bekend gemaakt. Uiteindelijk moeten het kabinet en de Tweede Kamer beslissen hoe het wettelijk kader van het akkoord er precies uit komt te zien.

Kamerbrief Wiebes over lokale duurzame opwekking
Op 15 juni van dit jaar stuurde Minister Wiebes een brief aan de Tweede Kamer over het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie. Het eindrapport over de evaluatie van de Regeling Verlaagd Tarief werd tegelijkertijd openbaar gemaakt.
Belangrijke punten uit de brief van Wiebes:

 • De salderingsregeling voor kleinschalige elektriciteitsopwekking verandert in 2020 in een terugleversubsidie. Een duidelijke uitleg over de veranderingen in de salderingsregeling vindt u op de website van Solar Magazine. Uitgangspunt is dat de terugleversubsidie door energieleveranciers op de energienota uitbetaald wordt, om het voor de consument zo eenvoudig mogelijk te houden
 • Minister Wiebes kondigt aan dat hij wil onderzoeken hoe projecten van energiecoöperaties met een kleinverbruiksaansluiting opgenomen kunnen worden in de terugleversubsidie, zodat één regeling ontstaat. Wiebes geeft daarbij aan dat het minder voor de hand liggend is om energiecoöperaties op te nemen in de SDE+ subsidieregeling.
 • Tot 2020 blijft de postcoderoosregeling in zijn huidige vorm behouden en zullen de aanbevelingen voor aanpassingen uit de evaluatie dan ook niet toegepast worden
 • Minister Wiebes kondigt een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties aan in zijn brief. Zie bericht ODE Decentraal
 • Voor de zomer zal Minister Wiebes nog een brief aan de tweede kamer sturen met daarin informatie over de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018.

Energiebelasting
In de dagen na het openbaar maken van de brief van Minister Wiebes en het evaluatierapport, verschijnen er berichten in de pers dat de energiebelasting op elektriciteit richting 2030 omlaag gaat (met 6,5 cent meldt o.a. de NOS). Dit zou consequenties kunnen hebben voor het voordeel dat een deelnemer in een postcoderoosproject heeft van zijn certificaat.

Branchevereniging ODE Decentraal
De branchevereniging voor energiecoöperaties ODE Decentraal, waar AGEM lid van is, zit aan tafel bij de onderhandelingen over het Klimaat- en Energieakkoord om de belangen van alle landelijke energiecoöperaties te behartigen. Op hun website staat informatie over wat er besproken wordt aan de sectortafel Elektriciteit. Daar komt ook de postcoderoosregeling ter sprake.

ODE Decentraal heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om een passage in het Klimaat- en Energieakkoord op te nemen waaruit blijkt dat een rendabele businesscase van gerealiseerde projecten en toekomstige projecten gegarandeerd blijft.

Overgangsregeling
ODE Decentraal geeft aan dat men na de zomer de verdere uitwerking van de overgangsregeling voor de salderingsregeling gaat onderzoeken, ook voor de postcoderoos. “ODE Decentraal probeert na de zomer zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over het behoud van de rentabiliteit van reeds gerealiseerde projecten die overgaan in de nieuwe regeling. (…) Wij vertrouwen erop dat er een goede oplossing komt voor die eerste pioniers en leden van postcoderooscoöperaties, die in de afgelopen jaren hun denkkracht, hun vrije tijd, expertise en geld hebben ingezet om een enorm complexe regeling werkend te krijgen. Deze groep laten zitten zou een bijzonder negatief signaal zijn naar actieve burgers in de energietransitie, dat kunnen we ons in Nederland nu niet permitteren”, aldus ODE Decentraal in het laatste nieuwsbericht van 27 juni 2018.

Inspanningen van AGEM
AGEM houdt in de tussentijd contact met ODE Decentraal en zal met verschillende landelijke spelers aan tafel zitten op 4 juli als de resultaten van het Klimaat- en Energieakkoord worden gepresenteerd en begin augustus wanneer specifiek over de postcoderoosregeling wordt overlegd. Zodra wij nieuwe informatie beschikbaar hebben, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Afweging deelname aan projecten zoals de postcoderoos
Wij zijn van mening dat het nog steeds aan te bevelen is om deel te nemen aan collectieve projecten voor de duurzame opwekking van energie, zodat we samen eigenaar kunnen worden van onze energievoorziening.

Het is daarbij belangrijk dat u zelf de financiële aspecten en de risico’s afweegt wanneer u bezig bent met de ontwikkeling van een postcoderoosproject of overweegt om deel te nemen aan zo’n project. Er wordt niet eerder dan de herfst van 2018 meer zekerheid verwacht over eventuele aanpassingen van de regeling, de energiebelasting en mogelijke overgangsregelingen.

KLANTENSERVICE

Maandag t/m vrijdag
van 09.00 – 17.00

0314 820 388

CONTACT

info@agem.nu
Postbus 134
7000 AC Doetinchem

BEZOEKADRES

Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem