De gemeenten in de Achterhoek wilden al sinds de oprichting van de AGEM ook zelf Achterhoekse energie afnemen. Nu de lopende contracten met andere leveranciers per 1 januari 2018 aflopen, is de weg vrij om elektriciteit en gas via AGEM te laten leveren.

Goede voorbeeld

Naast de gunstige effecten van een energielevering via AGEM, geven de gemeentelijke overheden een positief en stimulerend signaal af aan de eigen inwoners. De lokale overheden werken als ‘Achterhoekse beweging’ gezamenlijk aan een energieneutrale regio. Daarmee laten ze zien ook zelf verantwoordelijk te zijn voor de energietransitie in de Achterhoek. “Het doel dat de acht gemeenten bij de oprichting van AGEM stelden was een energieneutrale Achterhoek. Dat doel staat nog steeds overeind.”

Van gebouwen tot lantaarnpalen

Zeven van de acht gemeenten in de Achterhoek nemen vanaf 2018 energie af via AGEM Gemeentelijke Energie BV. Het betreft Montferland, Doetinchem, Oost Gelre, Bronckhorst, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek. In totaal gaat het om circa 5000 aansluitingen, variërend van gebouwen, sportaccommodaties en lantaarnpalen tot pompen en gemalen. De jaarlijkse afname van groene stroom en gas bedraagt respectievelijk 24miljoen kWh en 1,2 miljoen m3.

Gas via Greenchoice

Voor de levering van gas heeft AGEM na een openbare aanbesteding gekozen voor Greenchoice. Het bedrijf bood het meest gunstige zakelijk en logistiek aanbod. Tevens sluit de visie van Greenchoice naadloos aan bij de opdracht en visie van AGEM. Met Greenchoice maakt AGEM een grote stap op weg naar een energieneutrale Achterhoek in 2030.

Vernieuwend concept

Iedere burger met zonnepanelen koppelt zijn eigen verbruik 1:1 aan de opwek van zijn eigen dak. Die koppeling kunnen de gemeenten bij hun nieuwe contract ook leggen. Hun eigen verbruik in relatie tot duurzame lokale bronnen. Daarmee loopt de Achterhoek voorop in Nederland.
Voor de inkoop van groene stroom is een innovatieve samenwerking aangegaan met Energy eXchange Enablers (EXE). EXE is aan Alliander gekoppeld. Het stelt AGEM in staat zelfstandig en op een transparante wijze de benodigde energie te kopen en indien nodig te verkopen.
EXE gelooft in een toekomst waarin de energievoorziening vooral is gebaseerd op decentraal opwekken en decentraal gebruiken. Als onafhankelijke administrateur wil EXE de toetreding tot de markt van energiehandel gemakkelijker maken. Zo krijgen zulke decentrale initiatieven meer kans van slagen.