ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Gaat de postcoderoosregeling door?

door 4 juli, 2018AGEM Nieuws, item nieuwsbrief

De Tweede Kamer heeft een akkoord bereikt over de Klimaatwet Dit zal gevolgen hebben voor de collectieve opwekking van duurzame energie, waaronder de postcoderoosregeling. Hier berichten wij over de stand van zaken.

De Klimaatwet

Op 27 juni hebben zeven Tweede-Kamerfracties een akkoord bereikt over de Klimaatwet. Die wet moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen wordt met 95% ten opzichte van het niveau in 1990. Het voorstel zal aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd.

Landelijk klimaatakkoord

Ondertussen gaan de onderhandelingen over de te nemen maatregelen voor het bereiken van de klimmatdoelen in het zogenaamde Klimaatakkoord door.
Volgens de planning wordt in de eerste helft van juli het concept  onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen bekend gemaakt. Uiteindelijk moeten het kabinet en de Tweede Kamer beslissen hoe het wettelijk kader van het akkoord er precies uit komt te zien.

Kamerbrief Wiebes over lokale duurzame opwekking

Op 15 juni stuurde Minister Wiebes een brief an de Tweede Kamer over het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie.
Het eindrapport over de evaluatie van de Regeling Verlaagd Tarief werd tegelijkertijd openbaar gemaakt.

Belangrijke punten uit de brief van Wiebes:

  • De salderingsregeling voor kleinschalige elektriciteitsopwekking verandert in 2020 in een terugleversubsidie. Een duidelijke uitleg over de veranderingen in de salderingsregeling vindt u op de website van Solar Magazine. Uitgangspunt is dat de terugleversubsidie door energieleveranciers op de energienota uitbetaald wordt om het voor de consument zo eenvoudig mogelijk te houden.
  • Minister Wiebes kondigt aan dat hij wil onderzoeken hoe projecten van energiecoöperaties met een kleinverbruiksaansluiting opgenomen kunnen worden in de terugleversubsidie, zodat één regeling ontstaat. Wiebes geeft daarbij aan dat het minder voor de hand liggend is om energiecoöperaties op te nemen in de SDE+ subsidieregeling.
  • Tot 2020 blijft de postcoderoosregeling in zijn huidige vorm behouden en zullen de aanbevelingen voor aanpassingen uit de evaluatie dan ook niet toegepast worden.
  • Minister Wiebes kondigt een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties aan in zijn brief. Zie bericht ODE Decentraal.
  • Voor de zomer zal Minister Wiebes nog een brief aan de tweede kamer sturen met daarin informatie over de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018.

Energiebelasting

In de dagen na het openbaar maken van de brief van Minister Wiebes en het evaluatierapport verschijnen er berichten in de pers dat de energiebelasting op elektriciteit richting 2030 omlaag gaat (met 6,5 cent meldt o.a. de NOS). Dit zou consequenties kunnen hebben voor het voordeel dat een deelnemer in een postcoderoosproject heeft van zijn certificaat.

Branchevereniging ODE Decentraal

De branchevereniging voor energiecoöperaties ODE Decentraal, waar AGEM lid van is, zit aan tafel bij de onderhandelingen over het Klimaat- en Energieakkoord om de belangen van alle landelijke energiecoöperaties te behartigen. Op hun website staat informatie over wat er besproken wordt aan de sectortafel Elektriciteit. Daar komt ook de postcoderoosregeling ter sprake.

ODE Decentraal heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om een passage in het Klimaat- en Energieakkoord op te nemen waaruit blijkt dat een rendabele businesscase van gerealiseerde projecten en toekomstige projecten gegarandeerd blijft.

Overgangsregeling

ODE Decentraal geeft aan dat men na de zomer de verdere uitwerking van de overgangsregeling voor de salderingsregeling gaat onderzoeken, ook voor de postcoderoos. “ODE Decentraal probeert na de zomer zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over het behoud van de rentabiliteit van reeds gerealiseerde projecten die overgaan in de nieuwe regeling. (…) Wij vertrouwen erop dat er een goede oplossing komt voor die eerste pioniers en leden van postcoderooscoöperaties, die in de afgelopen jaren hun denkkracht, hun vrije tijd, expertise en geld hebben ingezet om een enorm complexe regeling werkend te krijgen. Deze groep laten zitten zou een bijzonder negatief signaal zijn naar actieve burgers in de energietransitie, dat kunnen we ons in Nederland nu niet permitteren”, aldus ODE Decentraal in het laatste nieuwsbericht van 27 juni 2018.

Inspanningen van AGEM

AGEM houdt in de tussentijd contact met ODE Decentraal en zal met verschillende landelijke spelers aan tafel zitten op 4 juli als de resultaten van het Klimaat- en Energieakkoord worden gepresenteerd en begin augustus wanneer specifiek over de postcoderoosregeling wordt overlegd. Zodra wij nieuwe informatie beschikbaar hebben, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Afweging deelname aan projecten zoals de postcoderoos

Wij zijn van mening dat het nog steeds aan te bevelen is om deel te nemen aan collectieve projecten voor de duurzame opwekking van energie, zodat we samen eigenaar kunnen worden van onze energievoorziening.
Het is daarbij belangrijk dat u zelf de financiële aspecten en de risico’s afweegt wanneer u bezig bent met de ontwikkeling van een postcoderoosproject of overweegt om deel te nemen aan zo’n project.

Er wordt niet eerder dan de herfst van 2018 meer zekerheid verwacht over eventuele aanpassingen van de regeling, de energiebelasting en mogelijke overgangsregelingen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *