ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

De regeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ wil de ontwikkeling van hernieuwbare energie (uit biomassa, geothermie, water, wind en zon) stimuleren. De SDE-regeling is bedoeld voor grootverbruikers, je moet dus een grootverbruikersaansluiting hebben (>3x80A) en bovendien moeten alle benodigde vergunningen zijn verkregen.

Voor de SDE-regeling heeft het ministerie van Economische Zaken in 2017 €12 miljard beschikbaar voor projecten die hernieuwbare energie ontwikkelen. Duurzame energie opwekken is nu nog vaak duurder dan gewone grijze energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Met SDE+ vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame en grijze energie.

 

Werkwijze bij aanvraag subsidie

De beschikbare €12 miljard worden in 2017 verdeeld over twee rondes, in het voorjaar en najaar.

In beide rondes zijn 3 fasen, met een oplopend maximumbedrag dat kan worden aangevraagd. De eerste inschrijf fase, met een maximum fasebedrag van €0,09/kWh zal op 7 maart, 9:00 uur, openen. Voor zonne-energie is het maximale SDE+ tarief voor 2017 vastgesteld op €0,125/kWh, wat bereikt wordt in de derde fase.

Wanneer een project SDE+ subsidie toegekend krijgt, wordt deze voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid.

 

AGEM ontzorgt bij aanvraag SDE-regeling

Voor meer duidelijkheid staat hieronder een praktisch voorbeeld. AGEM kan u volledig ontzorgen in het aanvragen van de SDE+ subsidie en de voorbereiding op de aanvraag. AGEM heeft dit inmiddels voor verscheidene projecten in de Achterhoek gedaan, welke nu met de SDE+ subsidie gerealiseerd gaan worden.

 

Voorbeeld: een ondernemer legt een zonnepark aan

Ondernemer A wil een zonnepark realiseren met 1.000 zonnepanelen van 250 Wp, dus in totaal wordt er voor 250kW aan vermogen opgesteld. De maximaal te subsidiëren vollasturen voor de categorie ‘fotovoltaïsche zonnepanelen’ zijn in 2017 opnieuw op 950 vastgesteld. Dit houdt in dat er over maximaal 950 x 250 kW = 237.500 kWh subsidie kan worden verkregen.

De overheid stelt jaarlijks de kostprijs voor grijze energie vast, beter bekend als het ‘voorlopige correctiebedrag’. Voor volgend jaar is deze in eerste instantie gesteld op €0,033/kWh. Het maximale fasebedrag voor deze categorie is €0,125/kWh. Dit betekent dat er maximaal €0,125 – €0,033 = €0,092 per kWh SDE+ kan worden verkregen. Deze subsidie is voor 15 jaar gegarandeerd. Voor bovenstaand zonnepark kan dus maximaal 237.500 kWh x €0,092 x 15 jaar = €327.750 subsidie worden verkregen.

Rekenvoorbeeld SDE+ bijdrage – Zon-PV ≥ 15 kWp (elektriciteit)

(bron: www.rvo.nl/sde-zon)

Maximum fasebedrag fase 1 (vrije categorie) 9,0 €ct/kWh
Maximum basisbedrag vanaf fase 3 12,5 €ct/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2017 3,3 €ct/kWh
Voorlopige bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh
9,0 – 3,3 = 5,7 €ct/kWh =
57 €/MWh
Voorlopige bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag vanaf fase 3 voor 12,5 €ct/kWh
12,5 – 3,3 = 9,2 €ct/kWh =
92 €/MWh
Maximum aantal subsidiabele vollasturen 950
Maximale subsidiabele jaarproductie bij een installatie met een vermogen van 250 kWp 250 * 950 = 237.500 kWh = 237,5 MWh
Voorlopige jaarlijkse bijdrage SDE+ 2017 bij aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh 57 * 237,5 = € 13.537,50
Voorlopige jaarlijkse bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag vanaf fase 3 voor 12,5 €ct/kWh
92 * 237,5 = € 21.850,-

Noot: Bij een aanvraag voor zon-PV ≥ 15 kWp hoeft u geen productieraming (= vermogen * vollasturen) op te geven. RVO.nl gaat in uw beschikking uit van het maximum aantal subsidiabele vollasturen (950).